Travma ve Dışavurumcu Sanatlar Terapisi

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 22-29 Mart ve 5 Nisan 2023 / Çarşamba

Saat: 19.30-21.00

Yer: Çevrimiçi

 

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Cathy Malchiodi, Psikolog ve Dışavurumcu Sanatlar Terapisti

 

Travmatik Stresi Ele Almada En İyi Uygulamalara Yönelik Üç Oturumluk Canlı Webinar Serisi

 

Bu eğitimde zemin oluşturma (grounding), yönlendirme (orienting) ve kaynak oluşturma (resourcing) yoluyla öz-düzenleme ve psikolojik güvenliğe odaklanan dışavurumcu sanatlar terapisi, travma müdahalesi ve afet yardımı alanlarındaki araştırmaları temel alan pratik travma stratejileri sunulacaktır. Travmanın etkisi sıklıkla çoğu hayatta kalanın (survivor) bildirdiği duyuma dayalı deneyimleri ele alan yaklaşımlar gerektirir. Dışavurumcu sanatlar terapisi—imge oluşturma, ses, dans/hareket, dramatik canlandırma, yaratıcı yazım ve yaratıcı oyunun hedefe yönelik uygulaması - duygu ve algıların ifadesinin büyük ölçüde sözel olmayan bir yoludur. Daha da önemlisi, bunlar, hayatta kalanların mantık üzerinden veya konuşmaya dayalı terapiyle ifade etmekte sıklıkla zorlanabildikleri deneyimleri eylem odaklı yollarla terapide ele almayı sağlar. 

 

Çalışmada ele alınacak konular ve dışavurumcu sanatlar terapisi deneyimleri şunları kapsamaktadır:

  • Dışavurumcu sanatlar için MSSS Modeli (Movement, Sound, Storytelling, Silence / Hareket, Ses, Hikaye anlatımı ve Sessizlik) ve bunun psikoterapi, danışmanlık, eğitim ve sosyal hizmet uygulamalarına nasıl bütünleştirileceği,
  • Psikoterapi ve danışmanlık uygulamalarında dışavurumcu sanatların kullanımında alt beyinden üst beyine nasıl çalışılacağı,
  • Travma sonrasında benliğin onarımını desteklemek için sanat, oyun ve hayal gücünün nasıl bütünleştirileceği,
  • Travmatik stres durumlarında öz-düzenleme ve birlikte-düzenlenme biçimi olarak dışavurumcu sanatta Çift Yönlü Uyarım - BLS [Bilateral Stimulation],
  • Travma müdahalesinin temel unsurları olarak zemin oluşturma (grounding) ve referans noktası almaya (anchoring) yönelik dışavurumcu yaklaşımlar,
  • Polyvagal Kuram da dahil olmak üzere somatik uygulamaların dışavurumcu sanat terapisiyle bütünleştirilmesi.

 

Her oturumda konu anlatımına, kısa filmlere ve uygulamalı deneyime yer verilecektir. Yaklaşımların öğrenilmesi kolaydır ve yetişkinler, çocuklar, gruplar, aileler ve topluluklarla kullanılabilir. Bu yaklaşımları deneyimlemek için lütfen her oturumda kağıt ve çizim malzemeleri (kuru boya kalemi, pastel boya, keçeli kalem, kurşun kalem) bulundurun; her hafta basılması gereken ek malzemeler olursa, katılımcılara e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

Üç oturumun hepsine katılan kişiler, Travmaya Yönelik Uygulamalar ve Dışavurumcu Sanatlar Terapisi Enstitüsü'nden (Trauma-Informed Practices and Expressive Arts Therapy Institute) bitirme sertifikası alacaklardır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Cathy Malchiodi, Lisanslı Dışavurumcu Sanat Terapisti. Travmaya Yönelik Uygulamalar ve Dışavurum Sanatlar Terapisi Enstitüsü'nün yönetici direktörü olarak görev yapmaktadır ve ABD Eğitim Bakanlığı'ndan beş yıllık fon almış bir araştırmacı olarak travmaya yönelik dışavurumcu sanatları sınıflardaki eğitime entegre etmek üzerine çalışmaktadır. Popüler bir konuşmacı ve atölye lideri olarak ABD, Kanada, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralya'da 750'den fazla davetli açılış konuşması ve atölye çalışması yapmıştır. Cathy, Dr. Bessel van der Kolk tarafından düzenlenen Uluslararası Travma Konferansı'nda düzenli olarak konuşma yapmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Savunma Bakanlığı, Kennedy Center, Harvard ve MIT dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşa danışmanlık vermektedir. En çok satanlar listesindeki Trauma and Expressive Arts Therapy: Brain, Body, and Imagination in the Healing Process; Handbook of Expressive Arts Therapy ve Understanding Children’s Drawings da dahil olmak üzere 20 kitap yazmıştır. Yayınları 20'den fazla dile çevrilmiştir.

 

Kayıt olmak için tıklayınız.

Görseller