güncelleme: yayınlama:

HISTORY TALKS: İpekten Yapılmış Kapitalizm

HISTORY TALKS: İpekten Yapılmış Kapitalizm

Tarih: 31 Mayıs 2023, Çarşamba

Saat: 12.30-14.00

Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-309

İpekten Yapılmış Kapitalizm: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Ağlar ve Düyun-ı Umumiye İdaresi

HISTORY TALKS serisi kapsamında düzenlenen etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Konuk: Emre Can Dağlıoğlu

1881 yılında imparatorluğun büyük dış borcuna karşılık önemli vergi gelirlerini devrettiği bir kurum olan Düyun-ı Umumiye İdaresi, Osmanlı tarihyazımında merkezi karar alma mekanizmasına ve ekonomik göstergelere etkileri bahsinde sıklıkla çalışılmış olsa da, yalnızca finansal bir teşkilat olarak ele alındı. Halbuki Düyun-ı Umumiye, vergi toplamakla mükellef olduğu alanlarda teşvikler dağıtmış, düşük faizli krediler vermiş, üretimin kalitesini gözetim altında tutmuş ve bu alanlarda bilgi üretimini standartlaştırmaya, yaygınlaştırmaya ve tekeline almaya çalışmış, binlerce çalışana ve imparatorluk çapında yirmi ofise sahip çok büyük çaplı bir organizasyon olarak geç Osmanlı döneminde kapitalist ağların merkezinde olduğu bir kurumdu. Bu çalışma, bu ağların yereldeki etkisine ve yerel aktörlerle ilişkisine odaklanacaktır. Osmanlı yerelinde bu kurumun farklı aktörlerle girdiği işbirliği süreçleri, bu aktörlerin kuruma karşı direniş ağları ve kurumun dayattığı üretim ilişkilerini inceleyecek bu çalışma, bunu yaparken Düyun-ı Umumiye’ye vergi toplama yetkisi devredilen ipek sektörüne ve bu sektörün Osmanlı taşrasındaki dönüşümü serimleyen belirli örnek vakalara odaklanacaktır.