güncelleme: yayınlama:

Bir Sözleşme Adaleti Sorunu Olarak Bilgi Asimetrisi ve Çözüm Yolları

Bir Sözleşme Adaleti Sorunu Olarak Bilgi Asimetrisi ve Çözüm Yolları

Tarih: 24 Kasım 2023, Cuma

Saat: 13.00-18.30

Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası Mahkeme Salonu

 

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

 

Program:

 

Vakıf Başkanı’nın Açılış Konuşması

13.00 | Av. Fuat TOPDEMİR

 

Dekan’ın Açılış Konuşması

13.15 | Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY

 

 

I. Oturum | 13.30-15.00

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerem Cem SANLI

 

Borçlanma Araçları Piyasasında Bilgi Asimetrisi: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının İşlevleri

Dr. Damla Gül TARHAN - Amsterdam Üniversitesi, Hukuk ve Ekonomi Merkezi Misafir Öğretim Üyesi

 

Şirket Devralmalarında Bilgi Asimetrisi ve Çözüm Yolları

Dr. Zahide ALTUNBAŞ SANCAK - Avukat, İstanbul Barosu

 

Şirket Devralmalarında Bilgi Asimetrisini Gidermeye Yönelik Sözleşmesel Mekanizmalar - İmza ile Kapanış Arasındaki Dönem Üzerine Bir İnceleme

Dr. Öğretim Üyesi Gökçe KURTULAN GÜNER - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Cem VEZİROĞLU Koç Üniversitesi

 

II. Oturum | 15.15-16.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan HELVACI

 

Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Alacaklıdan Kaynaklanan Bilgi Asimetrisinin Borçlunun Tazminat Sorumluluğuna Etkisi; Özellikle Zararın Öngörülebilirliği İlkesi

Sena ARSLAN - Yalova Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

 

Sözleşme Adaleti ve Algoritmik Fiyatlandırma Sorunu

Dr. Gizem ALPER - Avukat, Ankara Barosu

 

Ceza Koşulları Üzerindeki Yargısal Denetimi Gerekçelendirmek ve Uygulama Alanını Genişletmek: Borçlunun Sınırlı Rasyonalite ile Karar Alma Sorunu

Dr. Işıl YELKENCİ - Marmara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

 

III. Oturum | 17.00-18.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Başak BAYSAL

 

Bir Bilgi Asimetrisi Sorunu Olarak: İzahname Sorumluluğu - Özellikle Hukuki Niteliği ve Uygulama Alanı İle Sınırlarının Belirlenmesi Bağlamında

Simge SARAÇOĞLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

 

Çevrimiçi Pazaryerlerinde Yer Alan Tüketici Geri Bildirimlerinin Bilgi Asimetrisini Giderici Fonksiyonu Üzerine Düşünceler

Sinem ÖZYİĞİT - Yeditepe Üniversitesi, Doktora Bursiyeri

 

Eşik Bekçilerinin Bilgi Tekelinde Rekabet: Bilgi Asimetrisinin Neden Olduğu Giriş Engellerini Aşmak Mümkün mü?

Dr. Öğretim Görevlisi Erman EKİNGEN - Çukurova Üniversitesi

 

Kapanış Konuşması

Prof. Dr. Kerem Cem SANLI