güncelleme: yayınlama:

Sendikalar Hukukuna Dair…

Sendikalar Hukukuna Dair…

Tarih: 10 Kasım 2023, Cuma

Saat: 14.15

Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası Mahkeme Salonu

 

Prof. Dr. Öner Eyrenci’nin Anısına Saygılarımızla

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

 

Program:

 

Açılış Konuşmaları:

Prof. Dr. Alper Gümüş, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş Taşkent

 

Demokrasilerde Sendikalar ve Sendikalarda Demokrasi

Prof. Dr. Mahmut Kabakcı, İTÜ İşletme Fakültesi

 

İşkolu Sendikacılığını Yeniden Düşünmek

Dr. Öğr. Üyesi Esra Baskan (ÜAK Doçent), Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi