güncelleme: yayınlama:

Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadın Mahpuslar

Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadın Mahpuslar

Tarih: 4 Ocak 2024, Perşembe

Saat: 13.00-14.30

Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-103A

 

Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadın Mahpuslar: Kadınları Hapsetme Politikaları ve Pratiklerine Keşifsel Bir Yaklaşım (1850-1919)

History Talks serisi kapsamında düzenlenen etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

 

Konuk: Gizem Sivri

Bu seminerde, geç Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan kadınları hapsetme politikaları ve pratiklerine odaklanacak. Kadın suçluluğunun Osmanlı ceza kanunları içinde nasıl yer aldığına, kadınların cezai uygulamalar sırasında gördükleri muamelelere ve hapsetme mekânları içerisinde nasıl yerleştirildiklerine bakılacak bu sunumda, titizlikle seçilmiş arşiv belgelerinin ve istatistiklerin ışığında kadın mahkûmların sayılarına, kişisel bilgilerine ve suç türlerine ışık tutarak, suçlu kadın profillerini incelenecek.

 

Bu sunumda, kadınların hem kurumsal hem de kiralanmış hapsetme mekânlarındaki deneyimlerini, hapishanelerdeki kontrol ve denetim mekanizmalarını, hapishanelerin yaşam koşulları ve hijyen standartlarını tartışırken, fahişelere yönelik yok sayan cezai yaptırımlar ile mahkûm annelere yönelik hoşgörülü ve toleranslı uygulamalara dair karşılaştırılması bir perspektif sunacak. Ayrıca, kadın mahkûmlara yönelik af ve tahliye politikalarına değinilecek.

 

Seminerde, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı hapishanelerindeki mahkûm kadınların nasıl konumlandırıldığını, kadın suçluluğunun algılanış biçimlerini, kadınları cezalandırma, bir diğer deyişle kapatma pratiklerini ve hapsetme mekânlarında yaşanan çeşitli sorunları, imparatorluğun son 70 yılına damgasını vuran “hapishane reformu” ekseninde derinlemesine tartışılacak.