güncelleme: yayınlama:

III. Kültürel İncelemeler Öğrenci Konferansı

III. Kültürel İncelemeler Öğrenci Konferansı

Tarih: 25-26 Mayıs 2024

Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi Seminer Odası


25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı öğrencileri, BİLGİGender işbirliği ile “Toplumsal Cinsiyetin Gündelik Yansımaları” başlıklı bir konferans düzenliyor. Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan bu yılki Kültürel İncelemeler Öğrenci Konferansı’nın toplumsal cinsiyetin güncel deneyimlerimiz üzerindeki etkileri üstüne geniş bir perspektifi kapsayabilmesi amaçlanıyor. Konferansımız disiplinler arası ve kesişimsellik alanlarında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

 

Bildiri Özeti Son Tarih: 1 Nisan 2024

 

Toplumsal Cinsiyet Tez Atölyesi: Konferansımızın ikinci gününde, lisansüstü öğrencilerine dönük oturumlar düzenlenecektir. Bu oturumlarda toplumsal cinsiyet alanında çalışmak ve bu alanda çalışan öğretim üyelerinden süpervizyon almak isteyen öğrencilere yönelik danışmanlık verilecektir. Bu oturumlara yüksek lisans ve doktora öğrencileri, üzerlerinde tartışmak ve fikir almak istedikleri tez önerileriyle başvuracak ve gelen başvurular içinden 10 öğrenci seçilecektir.

 

Tez Önerisi Son tarih: 1 Mayıs 2024

 

“Toplumsal Cinsiyetin Gündelik Yansımaları”

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ne yazık ki eğitimden siyasete, sanattan spora her alanda kendine bir yansıma bulurken hane içinden kamusal alana geniş bir yelpazede hayatlarımız üzerinde kısıtlayıcı etkisini sürdürüyor. Türkiye’de de ataerkinin yarattığı güç odağının dışında kalan tüm gruplar, maalesef güçsüzleştirilmenin, hedef alınmanın ve mağduriyetin özneleri haline geliyorlar. Bu durumu değiştirmenin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından biri de ataerkinin gündelik hayatlarımızda yarattığı etkilere ve sebep olduğu olumsuzluklara yakından bakmak. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet mevzusunun güncel deneyimlerimiz üzerindeki etkisine odaklanmayı ve bu deneyimleri daha somut bir şekilde anlamayı hedefleniyor. Kent ve mekanlarla kurulan ilişkiden, spor, sanat ve siyaset gibi alanlarda var olma çabasına; afet ve göç gibi radikal değişiklikler gerektiren durumların getirdiği sonuçlara kadar, toplumsal cinsiyetin gündelik hayatlarımızdaki yansımalarını detaylıca ele alınacak.

Toplumsal cinsiyet kavramını her boyutuyla analiz etmek, toplumsal cinsiyet kavramının içerisine sızdığı her alanı nasıl değiştirip dönüştürdüğünü tartışmak ve eril alana dahil olmayan herkesin güncel deneyimlerini hangi şekillerde etkilediğini anlamak için Kültürel İncelemeler Öğrenci Konferansı’na davetlisiniz!

 

Başvuru Koşulları:

Başvuruların (sunum yapmak üzere) en geç 1 Nisan 2024 tarihine kadar, 500 kelimeyi geçmeyen sunum özetini, isim, okul ve bölüm bilgileriyle birlikte, konu kısmına “KİK-Abstract” referans kodunu yazarak kultkonferans@bilgi.edu.tradresine göndermeleri gerekmektedir.

Sunumlar, 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır. Katılımcılar lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından seçilecektir. Konferansın ikinci gününde toplumsal cinsiyet üzerine çalışma yapmak isteyen katılımcıların, alanda deneyim sahibi öğretim üyeleriyle fikir alışverişinde bulunabileceği ofis saatleri düzenlenecektir.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında yürütülen güncel araştırmaların sunulacağı ve tartışılacağı konferansta olası konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Kent ve Mekân Bağlamında Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsal Cinsiyet ve Göç Çalışmaları
 • Afetler Odağında Toplumsal Cinsiyet
 • Maskülenlik & Feminenlik
 • Geleneksel ve Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyetin Tezahürü
 • Sanat ve Edebiyata Toplumsal Cinsiyetçi Perspektiften Bakış
 • Sporda Kadınlık, Erkeklik
 • Ev İçi Emek ve İstihdam Çalışmaları
 • Cinsiyet ve Siyaset
 • Eğitim Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsal Cinsiyet Odağında Beden ve Ruh Sağlığı
 • Cinsiyetler ve Duygu(lanım)lar
 • Yapay Zekâ ve Cinsiyetçiliğin Yeniden Üretimi


Konferansın ikinci gününde toplumsal cinsiyet üzerine çalışma yapmak isteyen katılımcıların, alanda deneyim sahibi öğretim üyelerinden geri bildirim alacağı oturumlar düzenlenecektir. Bu oturumlar için ayrıca başvuru yapılacak ve tez önerileri konu kısmına “KİK-TezAtölyesi” yazılarak kultkonferans@bilgi.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

*Konferansa dinleyici olarak katılmak isteyenler için kayıt formu daha sonra paylaşılacaktır.

*Konferansın dili, Türkçe’dir.

Herhangi bir sorunuzun olması durumunda kultkonferans@bilgi.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.