güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Sağlık Buluşmaları

BİLGİ Sağlık Buluşmaları

Tarih: 22 Şubat, 7-21 Mart, 18 Nisan, 9 ve 23 Mayıs 2024 / Perşembe

Saat: 13.00-15.30

Yer: Dolapdere Kampüsü, D-315

 

Etkinlik serisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Afetler ve Ruhsal Travma Mükemmeliyet Alanı tarafından düzenlenmektedir. Tüm öğrencilerimiz davetlidir!

 

22 Şubat 2024, Perşembe

“Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Sorunları anlamak, çözümler üretmek”

İlk buluşmada sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin görülme sıklığı, bu sorunun altında yatan nedenleri, etkileyen faktörleri ve yapılması gerekenler tartışılacaktır.

  • Sağlık çalışanına yönelik şiddet ve şiddetin belirleyicileri
  • Güncel sistematik derlemeler ve araştırma bulguları
  • Hukuki çerçeve

7-21 Mart,18 Nisan,9 Mayıs 2024 / Perşembe

Sizleri sağlık bilimlerinde derinlemesine bir keşfe davet ediyoruz! BİLGİ Sağlık Buluşmaları kapsamında "Multidisipliner vaka tartışmaları" ile uzayan yaşam süresi, küresel iklim değişikliği, sosyo-demografik değişimler ve teknolojik gelişmelere paralel çoklu tanıların ve tedavi yöntemlerinin birlikte ele alındığı, multidisipliner yaklaşımları deneyimleyeceğiz.

7 Mart 2024, Perşembe

Kadın sağlığına yönelik multidisipliner vaka tartışması

21 Mart 2024, Perşembe

Madde bağımlısı multidisipliner vaka tartışması

18 Nisan 2024, Perşembe

Çocuk hemofili hastası multidisipliner vaka tartışması

9 Mayıs 2024, Perşembe

Felci önleme ve felç hastasının yaşam kalitesi artırmaya yönelik multidisipliner vaka tartışması

23 Mayıs 2024, Perşembe

Afet Yönetimi

Dünyada ve Türkiye’de artan afetlere bağlı hazırlık, hızlı yanıt ve rehabilitasyon dönemlerinde mesleki rol ve sorumluluklarımızı tartışacağız.