güncelleme: yayınlama:

Kozmos Sohbetleri I: Tüm Gizemleriyle Evren Eğitim Programı

Kozmos Sohbetleri I: Tüm Gizemleriyle Evren Eğitim Programı


Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Herkesin ilgi ve merak noktası olan uzay geçmişten günümüze birçok kültürü derinden etkilemiş ve insanlığın geleceğini şekillendiren en önemli alan haline gelmiştir. Bu söyleşi serisinde, evrenin en ilgi çekici konuları animasyonlar, görseller, resimlemeler kullanılarak ve günlük yaşamdan örnekler verilerek popüler bilim dilinde katılımcılara aktarılacaktır. Evrenin başlangıcından sonuna uzanan bir içeriğe sahip bu söyleşi serisi sonunda katılımcıların, temel ve güncel astronomi bilgisine sahip olmaları, uzayla ilgili karşılaşacakları herhangi bir gelişmeyi doğru şekilde yorumlamaları için gerekli kaynaklara hızlıca ulaşmaları, bilim ve sahte bilim arasındaki farkı kavramaları gibi kazanımlar elde etmesi hedeflenmektedir. Bu söyleşi serisinin felsefi amacı ise katılımcıların hem evren hem de evren içindeki varlıkları hakkında bugüne kadar sormadıkları soruları sormalarını sağlamaktır.

Eğitim sonunda Doç. Dr. Selçuk Topal tarafından kaleme alınan Kaostan Kozmosa Evrenin Hikâyesi isimli popüler bilim ve astronomi kitabı tüm katılımcılara imzalı olarak hediye edilecektir.


Kimler Katılabilir

15 yaş üzeri, uzaya ve evrene merak duyan herkes katılabilir.


Eğitimin İçeriği 

Eğitim 4 modülden oluşmaktadır. Her bir modül, her biri 50 dk. olan 3 söyleşi (+15 dk.’lık iki mola) içerecek şekilde toplamda 3 saat sürecektir. 4 modülün içerik özeti aşağıda verilmektedir. Her modülde, aşağıda özeti verilen konulara ilave olarak, konuyla bağlantılı şehir efsanelerine bilimsel açıklamalar getirilecektir.


MODÜL 1: Güneş Sistemi ve Yıldızlar 

Bu modül, söyleşiler boyunca karşılaşılacak olan konuya özgü terim ve kavramların açıklanması ile başlayacaktır. Yıldızımız Güneş’in genel özellikleri, yıldızların hayatı, yıldızların hayatı sonunda geride bıraktıkları beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara deliklerin temel özellikleri, güneşimiz hayatının son dönemine girdiğinde Dünya’nın bundan nasıl etkileneceği, gezegen, cüce gezegen ve ötegezegen kavramlarının ne olduğu açıklanacaktır. Astrofizikte en çok merak edilen gök cisimlerinin başında gelen kara delikler hakkındaki detaylı bilgiler bir kara deliğe düşme senaryosu üzerinden anlatılacaktır. Modül sonunda Güneş sistemindeki 8 gezegen hakkındaki ilginç ve güncel bilgiler paylaşılacaktır.


MODÜL 2: Güneş, Dünya ve Ay Üçlüsü: Hareketleri ve Sonuçları 

Bu modülde, Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine kıyasla yaptıkları hareket ve bu hareketlerin gezegenimiz üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Dünya’nın günlük ve yıllık hareketi dışında hangi hareketlerinin olduğu ve bu hareketlerinin iklimlere olan etkileri açıklanacaktır. Mevsimler, ekinokslar, gün dönümlerinin ve Güneş ve Ay tutulmalarının nasıl gerçekleştiği, tutulmaların gezegenimiz üzerinde ne gibi etkilere sahip olabileceği (depremler, gelgit etkisi gibi) açıklanacaktır. Gezegenimiz Dünya’nın iç yapısı ve şekli hakkında doğru bilgiler paylaşılarak sosyal medyada sıkça karşılaştığımız haberlere de bilimsel açıklamalar getirilecektir. Gök cisimleriyle insan arasında bir bağ kuran astroloji ile bir bilim dalı olan astronomi arasındaki ilişki ve farklar, takımyıldızlar, burçlar ve Ay’ın evreleri kavramları üzerinden açıklanacaktır.


MODÜL 3: Galaksiler ve Evrenin Genel Yapısı 

Evrenin en geniş ölçekte inceleneceği bu modüle, milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapana galaksimiz Samanyolu’nun genel özellikleri ve galaksimiz içerisinde nasıl bir hareket yaptığımız açıklanarak başlanacaktır. Evrenin başlangıç anı olan Büyük Patlama’nın aslında nasıl bir olay olduğu, evrenin genel yapısının, içeriğinin ve büyüklüğünün ne olduğu, evrenin nasıl genişlediği, evrenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjinin nasıl keşfedildiği, evrende bir hız sınırı oluşunun dramatik sonuçları ve evrenin sonu senaryolarının neler olduğu gibi konularda detaylı bilgiler aktarılacaktır. Modül sonunda evrenin sınırlarını aşarak çoklu evrenler ve paralel evrenler teorileri hakkında temel ve güncel bilgiler ışığında bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır.


MODÜL 4: Nerede Bu Uzaylılar?

Bu modülde, belki de insanlığın yanıt aradığı en büyük soru olan “Evrende yalnız mıyız?” sorusuna yanıtlar verilecek. 3. Modülde öğreneceklerimiz bu modülde yanıt aradığımız soru için bir temel oluşturacak. Geçmişten günümüze dünya dışı yaşam araştırmalarının neler olduğu, Fermi Paradoksu, Drake denklemi, galaksimizde başka uygarlık olma olasılığı, UFO olaylarının perde arkasındaki gerçekler, günümüz dünya dışı yaşam araştırmalarının neler olduğu ve gelecekte dünya dışı yaşamı bulmaya ne kadar yakın olduğumuz konuları hakkında temel ve güncel bilgiler paylaşılacaktır.


Eğitmenler:

Doç. Dr. Selçuk Topal (Astrofizikçi, Bilim İletişimcisi, Popüler Bilim Yazarı)

www.astronomselcuk.com

 

Sertifika

BİLGİ Eğitim “Tüm Gizemleriyle Evren” Eğitim Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların, katılım belgesi almaya hak kazanmaları için derslerin en az %70’ine katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Katılım Belgesi” verilecektir.


Tarih: 4 –  25 Mayıs 2024

Süre: 4 hafta, 12 saat

Cumartesi günleri, 10.00 – 13.00 saatleri arasında

 

Ücret: 3.025 TL (KDV dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.


Eğitim Yeri

Çevrimiçi

 

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34