güncelleme: yayınlama:

History Talks

History Talks

Tarih: 7 Mayıs 2024
Saat: 13.00-15.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-303


Talin Suciyan 

 

Bilmediğimiz bir kadın tarihinin izinde: İstanbul'dan ve vilayetlerden Ermeni Kadınların Tarihine İlişkin Karşılaştırmalar

 

Bu sunumda Outcasting Armenians: Tanzimat of the Provinces kitabında yer verdiğim, İstanbul'dan ve vilayetlerden  arzuhal, arz-ı mahzar, tahrir ve istintak türü belgelerde kullanılan ifadeler doğrultusunda, Ermeni kadınların gerek Osmanlı gerekse Ermeni hukuk sistemi içindeki  tabi oldukları hukuki normları, çoklu hukuk sisteminin avantaj ve dezavantajlarını, kendi ifadelerini oluştururken kullandıkları stratejileri ve bunların etkinliğini tartışacağım. Böylelikle, Tanzimat dönemi kadın tarihine ilişkin, İstanbul ve vilayetlerden karşılaştırmalı bir bakış açısı sunarak, Ermeni kadınlarının eylemlerini mevcut toplumsal cinsiyet çalışmaları bağlamında değerlendirmeye çalışacağım.