Siyaset Felsefesi Buluşmaları I: Krizler ve Duygular

güncelleme: yayınlama:

31 Mayıs – 1 Haziran 2024
İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüs


 13:00-13:15 Açılış Konuşmaları 

Pınar Uyan-Semerci, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 

Ömer Turan, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 

13:15-15:00 Birinci Panel 

Moderatör: Zeynep Talay Turner 

Ferda Keskin, Siyaset Felsefesinin İnadı 

Pınar Uyan-Semerci, Çoklu Krizler Dönemi’nde Toplumsal Sözleşme’yi Yeniden Düşünmek 

Ateş Uslu, Düşüncesini Arayan Siyaset, Tarihini Arayan Düşünce: Siyasal Düşünceler Tarihçiliğinin Akademideki Güncel Konumuna Bakışlar 

Murat Ertan Kardeş, İktidar Paradoksunu Düşünmek: Pascal’da İstek, Güç ve İmgelem 

15:00-15:15 Kahve Arası 

15:15-17:00 İkinci Panel 

Moderatör: Pınar Uyan-Semerci 

Can Cemgil, Marx ve Öznelerarası Tarihsel Materyalizm 

Kurtul Gülenç, İksion’un Çarkı 

Volkan Çıdam, Günümüz Eleştirel Kuramı’nda Kriz ve Toplumsal Dönüşüm İlişkisi 

Gülay Uğur Göksel, Birlikte Yaşamanın Patolojileri: Mekan-Zamansal Dayanışma, Asimetrik Paylaşım ve Anonim Sorumluluk Olanakları 2 

1 Haziran 2024 – CUMARTESİ – E4 - 305 

09:30-11:15 Üçüncü Panel 

Moderatör: Gülay Uğur Göksel 

Feryal Saygılıgil, Türkiye’de Feminist Deneyim İçinde Oluşmuş/Yerleşmiş/Dönüşmüş Duygu Tayfı 

Utku Özmakas, “Mutsuz Olalım, Ne Var? Biz De Mutsuz Oluruz.” 

Eylem Canaslan, Özgür İrade İnancının Açmazları 

11:15-11:30 Kahve Arası 

11:30-13:15 Dördüncü Panel 

Moderatör: Can Cemgil 

Filiz Zabcı, Modernizmin Gün Batımında İlerleme ve Kriz Kavramları 

Murat Borovalı, Refah Devletine Liberal Bir Eleştiri 

Faik Kurtulmuş, Güvenin Zorlukları 

13:15-14:15 Öğle Arası 

14:15 -16:00 Beşinci Panel 

Moderatör: Devrim Sezer 

Gaye İlhan Demiryol, Çağdaş Toplumun Gerçeklik Krizi: Arendtci bir Değerlendirme 

Selbin Yılmaz, Hannah Arendt'in Duygulara Mesafesi Bugüne Ne Söylüyor? 

Umur Başdaş, Siyasette Çatışma ve Uzlaşı Zemini Olarak Aşkınlık Duyguları 

16:00- 16:15 Kahve Arası 3 

15:16-18:00 Altıncı Panel 

Moderatör: Ömer Turan 

Devrim Sezer, Epistemik Adaletsizlik, Kaleydoskopik İmgelem: Tanıklar İnkarcılığın Panzehiri Olabilir Mi? 

Zeynep Talay Turner, Politik ve Etik Bir Eylem olarak Affetme 

Cansu Muradoğlu Kaçar, Belirsizlikler İçinde “Yaşamın Trajik Duygusu”nu Yeniden Okumak 


Görseller