Mekan Konuşmaları-29

güncelleme: yayınlama:

Sezgiye Dayalı Bir Mekansallık Anlayışı Üzerine ya da Sanatsal Eylemin Başlangıç Noktası Olarak Mekan 


Konuşmacılar: İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler (Yoğunluk)

“Mekan Konuşmaları” İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans öğrencileri tarafından düzenlenmektedir.

Tarih: 28 Mart 2017, Salı 

Saat: 18.00 

Yer: santralistanbul Kampüsü, Mimarlık Fakültesi binası-Kazandibi Amfi

Görseller