Popülizm: Aşırı Sağ, Ana Akım?

güncelleme: yayınlama:


Bu panel İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Panel dili Türkçe ve herkesin katılımına açıktır.

Katılım için asli.aydin@bilgi.edu.tr adresine mesaj gönderilmesi rica olunur.

PROGRAM

14.30-15.00 İkram

15.00-17.00 Panel Oturumu

“Popülizmin Suretleri: Aynı mı Farklı mı?”  Emre Erdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

“Küreselleşme, Popülizm ve Kamu Diplomasisi: Marka Türkiye Örneği” Ayşe Tecmen stanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü)

“Almanya ve Fransa’da Popülist Parti Seçmenlerinin Profilleri: Göç, Çokkültürlülük ve Bellek” Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü ve Avrupa Birliği Enstitüsü)


Tarih: 27 Aralık 2017, Çarşamba 

Saat: 15.00-17.00 

Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Odası