Seminer: Türev Ürünler

güncelleme: yayınlama:


Konuşmacı: Bülent Damar 

Bu seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nün “BAF 422- Bankacılık ve Finans Güncel Konular” dersi kapsamında düzenlenmektedir.

Bülent Damar: İzmir Maliye Meslek Lisesi’nden 1992 yılında mezun olup Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü'ne girmiştir. 2010-2012 yılları arasında The Johns Hopkins University - Carey Business School da Finans üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimini 1997 yılında tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı'nda Vergi Kontrol Memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır. Maliye Bakanlığı'ndaki 5.5 yılın ardından 2001 yılında Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na geçiş yapmıştır. Şuanda 16 yıldır burada Kıdemli Bankacılık Uzmanı olarak görev almaktadır. 


Tarih: 8 Aralık 2017, Cuma  

Saat: 10.00  

Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu