Çatışmacı Bir Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

güncelleme: yayınlama:

Yer: Dolapdere Kampüsü, BS-1
“Çatışmacı Bir Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa”

1982 Anayasası, yürürlüğe girişinden bu yana hem yapılış yöntemi hem de içeriği bakımından büyük eleştiri konusu oldu. O tarihten bugüne, bu Anayasa metninde çok sayıda değişiklik yapılmış olmasına rağmen bu eleştiriler hep var oldu. Son yıllarda, toplumun farklı kesimlerinden gelen yeni bir Anayasa yapılması talebi artmış görünüyor. Seçimlere yaklaşılan bugünlerde siyasi partilerin de aynı taleple hareket etmeleri bu olasılığın güçlü olduğunu gösteriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, anayasa yapım sürecine katkıda bulunmak üzere 13-14 Mayıs 2011 günlerinde, “Çatışmacı Bir Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa” başlıklı iki günlük bir Sempozyum düzenlemektedir.

Bir toplumsal sözleşme anlamına gelen yeni Anayasanın yapımında toplumdaki çatışma konularının en çok tartışılması gereken alanlar olduğu düşünülerek, bunlara yoğunlaşan bir tartışma platformu oluşturmak ve öneriler üretmek bu Sempozyumun öncelikli hedefidir. Bu çerçevede, Sempozyum programında hukukçuların yanı sıra sosyoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve sivil toplum oluşumlarının katkılarına da yer verilmiştir.