Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İsviçre Hukuku Kaynakları

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Prof. Dr. Roland von Büren

Tarih ve Saat:
13 Mayıs 2011, Perşembe 16:00-20:00
14 Mayıs 2011, Cuma 09:00-13:00
16 Mayıs 2011, Pazartesi 16:00-20:00
Yer: Dolapdere Kampüsü

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN İSVİÇRE HUKUKU KAYNAKLARI

Prof. Dr. Roland von Büren
13-16 Mayıs 2011
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bir çok kurum, kaynağını İsviçre Hukukunda bulmaktadır ve yeni kavram ve kurumların yorumlanmasında İsviçre Hukuku temel başvuru kaynağı teşkil etmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İsviçre Hukuku kaynaklarını açıklamak üzere, Bern Üniversitesi Eski Dekanı ve Bern Üniversitesi Ekonomi Hukuku Enstitüsü Eski Direktörü Prof. Dr. Roland von Büren’i, 12 saatlik bir seminer vermek üzere davet etmiştir.

Prof. Dr. Roland von Büren, şirketler hukuku, şirketler topluluğu hukuku, fikri mülkiyet ve rekabet hukuku konularında uzmandır. Akademik görevlerinin yanı sıra, 1998-2002 yılları arasında İsviçre Rekabet Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Geniş bir uygulama tecrübesine de sahip olan Profesör Roland von Büren, bazı tanınmış uluslararası şirketler topluluklarında yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Profesör von Büren’in İsviçre Hukuku üzerine „Anonim Şirketler Hukuku’nun Temelleri“, „Şirketler Topluluğu“ „Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku“ adlı kitapları bulunmaktadır.

Seminerde ele alınacak konular şunlardır:

• Anonim şirketler hukukunda payın devri, pay devri kısıtlamaları (bağlı nama yazılı paylar) ve esas sözleşmenin düzenlenmesi
• Hissedarlar sözleşmeleri
• Anonim şirket paysahiplerinin dava hakları, özellikle genel kurul kararlarının iptali ve butlanı arasındaki farklar, haklı sebeple fesih davası
• Yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluğu ve farklılaştırılmış teselsül kavramı
• Birleşme ve bölünmeler, özellikle grup içi birleşmeler
• Haksız rekabet hukukuna yeni gelen haksız rekabet halleri
• Şirketler Topluluğu’nda güven sorumluluğu, himaye beyanları (comfort letters), iş hukuku sözleşmeleri ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları
• Şartlı sermaye artırımı

Seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde 13 Mayıs Cuma (16:00-20:00), 14 Mayıs Cumartesi (09:00-13:00), 16 Mayıs Pazartesi (16:00-20:00) günlerinde gerçekleştirilecektir. Seminer dili İngilizce’dir. Çeviri yapılmayacaktır. Katılım ücreti avukatlar için 300 TL, stajyer avukatlar ve öğrenciler için 150 TL’dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ve her üniversiteden öğretim elemanlarına ücretsizdir. Seminere katılanlara katılım belgesi verilecektir. Son kayıt tarihi 4 Mayıs 2011 Çarşamba günüdür. Yerler sınırlıdır.