Kültür Endüstrileri ve Kültürel Çeşitlilikteki Rolü

güncelleme: yayınlama:

Kültür sektörünü, yayıncıları, yönetmenleri, müzik yapımcılarını gündeme taşıyor, kültür yönetimi ve medya alanının önde gelen araştırmacıları ve düşün insanları ile yaratıcı bir tartışma ortamında bulışmalarını sağlıyor. Bu disiplinlerarası zirvede kültür endüstrileri ve kültürel çeşitliliğin birbirinden nasıl daha etkin yararlanabileceği üzerine açıkgörüşlü düşünce değiş tokuşunun ortamı yaratılıyor.

12 Temmuz 2011, Salı

09:30-18:30

Simültane Çeviri (İngilizce/Türkçe)

Santral Kampüsü, E3-101