Global Business Law (Küresel Ekonomi Hukuku) Yaz Okulu Maastricht Üniversitesi İle İşbirliği İçinde Tamamlandı

güncelleme: yayınlama:

Global Business Law Yaz Okulu, 27 Haziran – 8 Temmuz 2011 tarihlerinde Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde düzenlendi.

Fakültemiz bünyesinden Doç. Dr. Yeşim Atamer, Doç. Dr. Gül Okutan, Yard. Doç. Dr Kerem Cem Sanlı, Yard. Doç. Dr. Dolunay Özbek ve Dr. Pınar Artıran; Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinden ise Prof. Dr. Jan Eijsbouts, Prof. Dr. Raymond Luja, Prof. Dr. Anselm Kamperman Sanders, Dr. Leila Choukroune ve Stephan Rammeloo tarafından yürütülen oturumlarda, katılımcılara  Avrupa Birliği Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Rekabet Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku, Enerji Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku gibi yoğunlaşma alanlarında teori ve uygulamaya yönelik bilgiler, güncel sorunlara ilişkin tartışmalarla birlikte aktarılmıştır.