Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Türk Borçlar Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin olarak 22 Şubat - 3 Nisan 2011 tarihleri arasında bir sertifika programı düzenlenmiştir. Bu program olağanüstü yoğun ilgi görmüş, başvuruların hepsini kabul etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle 24 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında yeni bir sertifika programı daha açılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Program, Türk Borçlar Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun ele alındığı iki modülden oluşmaktadır. 30 saatlik her bir modül akşamüzeri ve Cumartesi günleri yürütülen derslerle 3 haftada tamamlanmakta ve katılımcılara dilerlerse Türk Borçlar Kanunu’na ve Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin modüllere ayrı ayrı katılma imkanı sunulmaktadır.  Dersler, gerek Kanunların hazırlanması sürecinde ilgili komisyonlarda bulunmuş ve gerekse de söz konusu Kanun Tasarıları konusunda hali hazırda çeşitli kurumlarda eğitim vermekte olan uzman bir kadro tarafından yürütülmektedir. Programın önümüzdeki akademik yılda da açılması planlanmaktadır.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.