Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa Sempozyumu

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa yapım sürecine katkıda bulunmak üzere 13-14 Mayıs 2011 günlerinde, “Çatışmacı Bir Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa” başlıklı iki günlük bir Sempozyum düzenlemiştir.

Bir toplumsal sözleşme anlamına gelen Anayasanın yapımında toplumdaki çatışma konularının en çok tartışılması gereken alanlar olduğu düşünülerek, bunlara yoğunlaşan bir tartışma platformu oluşturmak ve öneriler üretmek Sempozyumun öncelikli hedefi olmuştur. Bu çerçevede, Sempozyum programında hukukçuların yanı sıra sosyoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve sivil toplum oluşumlarının katkılarına da yer verilmiştir.