Dünya Ticaret Örgütü Bölgesel Ticaret Politikası Kısa Dönem Eğitim Programı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Koordinatorlüğünde İstanbul’da Yapılıyor

güncelleme: yayınlama:

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya (CEECAC) ülkelerine yönelik olarak Bölgesel Ticaret Politikası Kısa Dönem Eğitim Programı düzenlemektedir. Bu önemli etkinlik, 12 Eylül-14 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Etkinliğin amacı, CEECAC ülkelerinden gelen katılımcıların, ilgili Anlaşmalar da dahil olmak üzere, DTÖ’ne dair bilgilerini geliştirmelerini sağlamak, DTÖ belgelerine erişim ve bunlardan yararlanmalarını kolaylaştırmak ve gerek birbirleri arasında ve gerekse DTÖ uzmanları ve bölgesel uzmanlar ile iletişim ağı kurmalarına yardımcı olmaktır.

Beş hafta süren eğitim programının ikincisi bu yıl yine Türkiye’de ve yine Bilgi Hukuk Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Hukuk Fakültesi mensubu Dr. Pınar Artıran programın hem yöneticiliğini yürütecek, hem de programda ders verecektir. Aynı Fakülte’den Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson ile İİBF Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Durmuş Özdemir de program kapsamında uzman olarak eğitim vereceklerdir.

Ders programı için tıklayınız.