Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Yeni TTK için Mevzuat Hazırlıyor

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü (“Enstitü”), yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte hayata geçecek elektronik uygulamalara ilişkin mevzuatı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte hazırlamaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Enstitü ile yapmış olduğu işbirliğine istinaden Bakanlıkta oluşturulan, bilişimle ilgili hükümlerin ikincil mevzuatlarını hazırlamakla görevli Alt Komisyonun Başkanlığına Enstitü Müdürü Yard. Doç. Dr. Leyla Keser Berber getirilmiştir.

Bu çerçevede, Dijital Şirketin sahip olması gereken unsurlardan ilki olan, TTK md. 1525/f.2 uyarınca BTK tarafından regüle edilmesi gereken Kayıtlı e-Posta Sistemine ilişkin olarak, Enstitü’nün BTK ile birlikte hazırladığı “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve ilgili Tebliğ 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bunun dışında, Enstitü, aşağıdaki başlıklarla ilgili taslak metinleri hazırlayarak Bakanlığa vermiştir. Bu başlıklardaki ikincil mevzuatın Şubat 2012’de yayınlanması beklenmektedir.

Anonim şirketlerde e-genel kurul tüzüğü ve tebliği Anonim şirketler yönetim kurulu ve diğer şirketlerde e-toplantı yönetmeliği ve tebliği İnternet sitesi yönetmeliği ve tebliği Ticaret Sicil tüzüğüne eklenmek üzere elektronik ticaret sicili uygulamaları bölümü Ticaret sicil tüzüğüne eklenmek üzere TTK uygulamasında güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanımına ilşikin bir bölüm Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin tebliğ Genel kurullarda bulunacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğine eklenmek üzere, e-genel kurullarda bakanlık temsilcisinin yetkileri ve MERSİS'in kullanımı bölümü Tevdi eden temsilcisi yönetmeliğine eklenmek üzere, e-genel kurullar açısından proxy uygulaması bölümü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü websitesi için tıklayınız