Rekabet Hukuku Sertifika Programı-II 12 Kasım'da Başlıyor

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi (RHM), Rekabet Kurumu’nun da desteği ile ikinci dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı'nı sunmaktadır. Türk Rekabet Hukukunu teori ve uygulama boyutuyla içeren Program'ın amacı, katılımcıların rekabet hukuku alanında bilgi düzeylerini ve düşünsel becerilerini artırarak, uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için: http://rhm.bilgi.edu.tr/?p=167