İstanbul Ticaret Sicili'ne Yeni TTK Eğitimi

güncelleme: yayınlama:

Türkiye'deki tüm ticaret sicili işlemlerinin yüzde kırksekizinin yapıldığı İstanbul Ticaret Sicili, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") doğru şekilde uygulamaya girmesini sağlama konusunda kilit öneme sahip bir kurum. İstanbul Ticaret Sicili, yeni TTK konusundaki çalışmalarını, Kanun Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp'ın yaptığı bir sunum ile başlatmıştı. Bu kez Sicil tarafından davet edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Veliye Yanlı ve Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda Sicil çalışanlarına seminer verdiler. 8 ve 9 Ekim 2011 tarihlerinde iki tam gün süren bu yoğun çalışmada, yeni TTK'nın ticari işletme ve şirketler hukukuna ilişkin hükümleri açıklanarak, sicilin mevcut uygulamalarının yeni TTK hükümlerinden nasıl etkilenebileceği ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Prof. Yanlı ve Doç. Okutan Nilsson, benzer bir çalışmayı geçen yıl Sermaye Piyasası Kurulu ile de gerçekleştirmişlerdi.