Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Konuşmaları IX: Başka Bir Okul Mümkün! Alternatif Eğitim, Ekoloji, Demokratik Yönetim, Özgün Finansman

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 25 Ekim 2011
Saat: 17:00-18:30
Yer: Santral Kampüsü, E3-209

Mevcut okul sistemi ve eğitim anlayışlarına karşı, alternatif-demokratik bir okulun mümkün olduğu fikrinden hareketle bir araya gelen gönüllülerle 2 yıldan uzun bir süredir çalışmalarına devam eden Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin ve çalışmalarının tanıtılacağı konuşmada girişimin çıkış noktaları, gelişim süreci ve bir ilköğretim okulu kurma yolunda yaşanan deneyimler paylaşılacaktır. Ardından Alternatif Eğitim, Demokratik Yönetim, Ekoloji ve Özgün Finansman eksenleri üzerinden BBOM Eğitim modeli irdelenecektir.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği adına konuşmacılar: Eylem Korkmaz, Ahu Özdoğan Demirci, Handan Saatçioğlu Gürses ve Hülya Duyar Aydar

www.secbir.org