Kürtler için Yeni Bölgesel Perspektifler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 28 Ekim 2011
Saat: 10:00-18:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, BS-1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği uluslararası konferans, Arap Baharı’nın Ortadoğu’da yol açtığı dönüşümün başta bölge ülkeleri olmak üzere, çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Kürtler üzerindeki etkilerini geniş kapsamlı bir çerçeve içinde tartışmayı amaçlamaktadır.

Ortadoğu’da ayrı ülkelerde farklı siyasal konumlarda varlıklarını sürdüren Kürt siyasal oluşumları, Arap Baharına kendi öncelikleri açısından yaklaştı. Son gelişmeler, farklı siyasal rejimler altında yaşayan Kürtlerin kendi geleceklerine ilişkin siyasal tasarımlarını, içinde yaşadıkları toplumların siyasal dinamiklerini göz önünde tutarak yaptıklarını ortaya koydu. Bu nedenle, konferans öncelikle İran, Irak ve Suriye’de yaşayan Kürtlerin bu dönüşümü nasıl algıladıkları sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası düzeyde yetkinlik kazanmış bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, çeşitli ülkelerdeki Kürt siyasal hareketlerinin son gelişmelerden nasıl etkilendiği, bu gelişmeleri nasıl değerlendirdiği, bu hareketlerin yeni ulusal ve bölgesel koşullara nasıl uyum sağlayacağı gibi sorular ele alınıyor.

Bu sorular Türkiye’nin karşılaştığı sorunları aşabilmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ortadoğu’daki siyasal rejimlerin insan haklarına dayalı demokratik bir dönüşüm geçirebilmesi açısından Türkiye özgül bir konumda bulunuyor. Türkiye’de demokratik kurum, gelenek ve uygulamaların ulaştığı düzey, Ortadoğu’da pek çok siyasal oluşum tarafından örnek olarak alınmaktadır. Oysa Türkiye’nin örnek olmak konumunu sürdürebilmesi başta “Kürt Sorunu” olmak üzere karşı karşıya bulunduğu siyasal sorunlara demokratik bir çerçevede insancıl çözümler yaratabilmek yeteneğine bağlıdır.

Yaşadığı bölgeye örnek olabilen Türkiye’nin öncelikle bölgesel gelişmeleri bilmesi ve anlaması gerekliliğinden yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi “Kürtler için Yeni Bölgesel Perspektifler” konulu konferansla güncel tartışmalara akademik boyutlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Oturumlar sırasında simültane çeviri yapılacaktır.