Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) - 2011 Salı Seminerleri Dizisi – 3

güncelleme: yayınlama:

Psikodramaya Giriş

Konuşmacı: Yrd. Doç., Nevin Eracar
Tarih: 29 Kasım 2011
Yer: Santral Kampüsü, E2-304
Saat: 10:00–12:00