Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) - 2011 Salı Seminerleri Dizisi – 7

güncelleme: yayınlama:

Uygulamalı Psikanaliz Açısından Türk Sinemasının Kadın İmgesinde Yarılma

Konuşmacı: Uzm. Psk. Ayten Deniz Tepeli (Klinik Psikolog)
Tarih: 27 Aralık 2011
Yer: Santral Kampüsü, E2-304
Saat: 10:00–12:00