Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-XLII

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Kasım 2011, Çarşamba
Saat: 19:00 – 21:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, BS-1

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi’nin, BİLFİM Müdürü Sayın Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson’un konuşmacı olduğu geçtiğimiz ayki toplantısında, “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (YTK) Fikri Mülkiyet Hukuku Alanına Etki Eden Hükümleri” başlığı altında, YTK’nın ticaret unvanı ve işletme adı, işletmenin devri ve haksız rekabete ilişkin hükümleri incelenmiştir. Kasım ayı toplantısında, YTK-fikri mülkiyet hukuku ilişkisi incelemeye devam edilecek ve fikri mülkiyet haklarının şirketler topluluğu içinde kullanılması, bu hakların ayni sermaye içerisinde yer alması hali, güven sorumluluğu-marka ilişkisi vb. başlıklar değerlendirmeye konu edilecektir.

Geçtiğimiz ay incelemeye başladığımız bu önemli ve kapsamlı başlığa ilişkin diğer detayları hem bir ticaret hukukçusu hem de fikri mülkiyet hukukçusu olan Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson’un perspektifinden öğrenme ve tartışma imkânı bulacağız.

Toplantıya katılım herkese açık olup, herhangi bir prosedüre tabi değildir.