Tarih Vakfı 20. Yıl Sempozyumu: “Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 28-30 Ekim 2011
Yer: Santral Kampüsü, E1-301

Tarih Vakfı 20. Yılını Önemli Bir Sempozyumla Kutluyor…
Tarih Vakfı'nın 20. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları” başlıklı toplantıya yurtiçinden ve yurtdışından katılan akademisyenler, Cumhuriyet dönemi tarihyazımının önemli konularını tartışmaya açacaklar.

PROGRAM:

28 EKİM, Cuma

14.00-15.00 AÇILIŞ
İlhan Tekeli
Murat Güvenç

15.00-18.00 OTURUM I: Kuruluş-Kurtuluş Anlatıları / Mete Tunçay (moderatör)
Mehmet Ö. Alkan ("Mustafa Kemal Paşa'nın Bir Lider Olarak İnşası")
Ahmet Demirel (“Kurucu Metin Olarak Nutuk’ta Milli Mücadele Dönemindeki Siyasal Arka Plan Anlatısının Kritik Bir Değerlendirilmesi”)
Cemil Koçak (“İnkılap Tarihçilerinin Kutsal Metni: Nutuk”)

29 EKİM, Cumartesi

10.00-13.00 OTURUM II: Darbeler ve Demokrasi Arasında Siyasi Yaşam / Cemil Oktay (moderatör)
İsmet Akça ("Türkiye'de Darbeler, Kapitalizm ve Demokrasi(sizlik)")
İsmail Kara (“Din ile Olmuyor Dinsiz de Olmuyor: Cumhuriyet Devri Din Politikaları”)
Serap Yazıcı (“Demokrasi Teorisi ve Uygulaması Yönünden Türkiye'de Siyasi Parti Yasakları'')

14.00-16.00 OTURUM III: Sınıf, Kimlik, Devlet ve Birey- I / Büşra Ersanlı (moderatör)
Rıfat Bali ("Gayrimüslim Yurttaşlar Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Ortaya Çıkan Görüşler: Bir Bilanço Denemesi")
Hamid Bozarslan ("Kürd Sorunu ve Cumhuriyet’in Tarihyazimi (1923-1938)")
Elise Massicard ("Aleviler: Cumhuriyet Tarihyazımında Unutulmuş Özneler?")

16.00-18.00 OTURUM IV: Sınıf, Kimlik, Devlet ve Birey-II / Fatmagül Berktay (moderatör)
Aksu Bora ("Modern Kadınlık: Politikadan Kültüre")
Sinan Birdal ("Dolabın Ontolojisi: Türkiye'de Siyaset ve LGBT-fobi")
Aziz Çelik ("Cumhuriyet'in Kazananları ve Kaybedenleri Olarak İşçiler")

30 EKİM, Pazar

10.00-13.00 OTURUM V: Kazananları ve Kaybedenleriyle İktisat Politikaları / Çağlar Keyder (moderatör)
Erol Katırcıoğlu ("Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'nin Kenetlenmiş Şirketler Dünyası ve Özellikleri")
Huricihan İslamoğlu ("Cumhuriyet Döneminde Tarım ve İktidar")
Yüksel Akkaya ("Düzen ve Kalkınma Kıskacında Emek")

14.00-18.00 KAPANIŞ: Genel Değerlendirme / Bülent Bilmez (moderatör)
Mete Tunçay
Büşra Ersanlı
Cemil Oktay
Çağlar Keyder