Aileyi Koruma Yasası Paneli ve Basın Toplantısı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 17 Kasım 2011, Perşembe
Saat: 14:00-16:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

"Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları" adlı araştırmanın bulguları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Kadınların aile içi şiddete karşı korunması konusunda önemli düzenlemeler içeren 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiği 1998 yılından bu yana tartışılıyor ve eleştiriliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Mahkemesi hâkimlerinin, savcıların ve avukatların 4320 sayılı Kanun’u nasıl algıladıklarını ve nasıl uyguladıklarını anlamaya yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma bulguları "Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları" adıyla yayınlandı. Tam da bu konuda yeni bir yasal düzenlemenin gündemde olduğu şu dönemde, araştırma bulguları yeni yasanın içeriğinin ve uygulamasının nasıl olması gerektiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

ARAŞTIRMA BULGULARI BAKAN FATMA ŞAHİN’İN KATILIMIYLA TARTIŞILIYOR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in katılımıyla araştırma bulguları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ardından Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yasa tasarısının son halini anlatacak, kadın örgütleri adına Avukat Habibe Yılmaz Kayar da kadın örgütlerinin söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin görüşlerini dile getirecektir.

HÂKİM, SAVCI ve AVUKATLAR TARAFINDAN YASA NASIL ALGILANIYOR, NASIL UYGULANIYOR?
Araştırma verilerinde öne çıkan bulgular uygulayıcıdan uygulayıcıya değişen yorumlama ve farklı uygulama, uzmanlaşmanın yetersizliği, uygulamadaki güçlükler, aile ve aile içi şiddet tanımına ilişkin farklı algılar, Kanun’un özellikle kadınlar tarafından bilinmemesi gibi farklı başlıklar altında ele alındı.

PANEL PROGRAMI

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor?
Hâkim, Savcı ve Avukat Anlatıları

14:00–14:10 Açılış

14:10–14:30 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor: Hakim, Savcı ve Avukat Anlatıları
Araştırma Bulgularının Paylaşılması
Gökçeçiçek Ayata, Sevinç Eryılmaz, Seda Kalem
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

14:30–14:50 Kadın Örgütlerinin "Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı"na Dair Görüşleri
Av. Habibe Yılmaz Kayar
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği

14:50–15:35 Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı
Fatma Şahin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

15:35–16:00 Tartışma ve Kapanış