Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de Çalışmak: Küresel Bir Perspektifte Osmanlı ve Türkiye Emek Tarihi

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 18-20 Kasım 2011
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Türkiye’de tarih yazımı içinde bulunduğumuz 2000li yıllarda belirgin bir hareketlilik yaşamakta. Özellikle emek tarihi bu gelişmelerden hem destek görmekte ve hem de hareketliliğe katkıda bulunmakta. Bu gelişmenin yansımalarını gerek yapılan çalışmaların sayısındaki artışta ve gerekse yetkinliklerinde görebilmek mümkün. Bu bağlamda iki görece güncel yayının belirleyici etkileri olduğunu söyleyebiliriz: Bu sene kaybettiğimiz Donald Quataert’in 2001 yılında derlediği International Labour and Working-Class History dergisinin ‘Osmanlı Orta Doğusu’nda Emek Tarihi’ ve Touraj Atabaki ve Gavin Brockett tarafından 2009 yılında derlenen International Review of Social History dergisinin ‘Osmanlı ve Türkiye Emek Tarihi’ özel sayıları.

Bu derlemeler Osmanlı ve Türkiye emek tarihinin bugüne dek yoğunlaştığı ve genelde erkek, bordrolu ve örgütlü emekçiler üzerinde duran bakış açısının ötesine geçen bir kavramsal ve yöntemsel bir gelişmeyi, genişlemeyi işaret ediyorlar. Böylece kadın işçiler, enformal çalışma ilişkileri ve farklı ücretlendirme pratikleri gibi konular emek tarihi çalışmalarına dahil edilmekteler. Bu konferans bu kazanımların izinden ilerlemeyi ve aynı zamanda 20. yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’de işçi hareketleri üzerine yapılmış olan değerli çalışmaları güncel gelişmeler ışığında değerlendirmeyi ve bu iki araştırma alanını bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Konferans ücretli emek, tarım emeği, zorunlu istihdam, kölelik ve askeri emek gibi farklı çalışma ilişkilerinin yanı sıra emekçilerin çalışmadıkları zamanlardaki aktivitelerini de incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece kadın ya da erkek çalışanların gündelik yaşamlarını, direniş şekillerini ve örgütlenmelerini de işyerinde pasif direnişten, grev ve organize politik mücadeleye kadar giden geniş bir bakış açısında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.