Kuramdan Uygulamaya: Düşünsel Yoğunluğun Mimari Çizim ile Eyleme Geçişi

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Hooman Koliji (University of Maryland)
Tarih: 24 Kasım 2011, Perşembe
Saat:12:00
Yer: Santral Kampüsü, E3-104