Panel: Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacılar: Christoph Schroeder, Dilara Koçbaş, Müge Ayan Ceyhan, Pınar Uyan Semerci
Tarih: 5 Aralık 2011
Saat: 15:00-18:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

“Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi” projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Potsdam Üniversitesi Dil, Dil Değişimi ve Göç Merkezi ile Osnabrück Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü işbirliğiyle 2007-2011 yılları arasında Türkiye ve Almanya’da eşzamanlı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın temel amacı, Almanya ve Türkiye’de yoğun göç alan yerlerde bulunan okullarda göç ve çokdillilik bağlamında şekillenen koşulların okuryazarlık edinim sürecine etkilerini karşılaştırmalı bir yaklaşımla araştırmaktır. Panelde, araştırmanın Türkiye’ye ilişkin veri ve önerilerini içeren rapor ele alınacaktır.

Etkinlik dili Türkçe’dir.
İletişim: migcentre@bilgi.edu.tr / 0212 311 52 11