Türkiye, Diyarbakır Askeri Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşiyor

güncelleme: yayınlama:

Komisyonun gerçekleştirmiş ve kayıt altına almış olduğu 500’ün üzerinde görüşme üzerinden çeşitli yöntemler izlenerek tıp, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve hukuk alanlarında analizler/değerlendirmeler yapılmıştır. Bu sempozyumda da komisyonun çerçevesi ve izlediği yöntem (Nimet Tanrıkulu), yapılan analizlerin genel sonuçları ve psikolojik açıdan (Yrd. Doç. Dr. Murat Paker), fiziksel sağlık açısından (Dr. Mustafa Sütlaş), adli tıp açısından (Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı), sosyolojik açıdan (Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ), tarihsel açıdan (Celalettin Can), geçiş dönemi adaleti açısından (Doç. Dr. Ozan Erözden), ceza hukuku (Av. Fikret İlkiz) ve uluslararası insan hakları hukuku (Prof. Dr. Turgut Tarhanlı) açısından sonuçları sunulacak ve bu çalışmaların ışığında komisyonun Türkiye’nin Diyarbakır Cezaevi gerçeğiyle yüzleşmesi üzerine önerileri yer alacaktır. Bunlara ek olarak, bu çalışmanın desteğiyle hazırlanmış bir belgesel (Hüseyin Karabey) gösterimi olacaktır.

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Hukuk Fakültesi bu komisyona başından beri, öğrencileri ve öğretim üyeleri ile desteğini sürdürmektedir.

PROGRAM