2012-2013 Erasmus Öğrenci Değişim Programı Tanıtım Toplantıları

güncelleme: yayınlama:

13 Aralık 2011, Dolapdere Kampüsü (BS-1), 11:00-12:00

21 Aralık 2011, Santral Kampüsü (E1-301), 11:00-12:00

2. sınıfta okuyan BİLGİ öğrencileri özellikle davet edilir.

Yurtdışı Değişim Programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.