BİLGİ Müzik Sonbahar Dönemi Konser Dizisi: İlhan Usmanbaş Konseri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 26 Aralık 2011, Pazartesi
Saat: 19:00
Yer: santralistanbul Ana Galeri

Müzisyenler:
Ebru Mine Sonakın, klarinet
Barış Yalçınkaya, klarinet
Sercan Büyükedes, klarinet
Tuna Erten, korno
Caner Gülşen, korno
İpek Mine Sonakın, arp
Tolga Tüzün, çelesta
Müge Hendekli, piyano
Nilay Karaduman Yağan, keman
Çağlayan Çetin, viyolonsel
Ahmet Altınel, şef

Yapıtlar:
- Klarinet ve viyolonsel için müzik (1956)
- Solo keman için Partita (1985)
- More than one, bas klarinet için. (2007)
- Sekizil (1960), 20' (Dünya prömiyeri)

Projeyi Yürütenler:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu, İstanbul Yeni Müzik Derneği

Projenin Tanımı:
İlhan Usmanbaş Türkiye çağdaş müziğinin ilk modernist kuşağı olarak adlandırılan 1950 kuşağı bestecilerinin en önde gelenlerindendir. Döneminin güncel müzik akımlarını izleyip yeni teknikleri yapıtlarında uygulamış ama bununla birlikte herhangi bir akımın sözcüsü olmayıp  özgürlükçü bir anlayışla besteciliğinin her döneminde, yarattığı kendine özgü müzik diliyle çok önemli yapıtlara imza atmıştır. Bu yanlarıyla Usmanbaş Türkiye’nin çağdaş müzik tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Diskant Ensemble ve İstanbul Yeni Müzik Derneği’nin ortak olarak yürüteceği Usmanbaş Projesinde bestecinin farklı dönemlerinden özellikle şimdiye kadar seslendirilmemiş ya da az seslendirilen müziklerini ve bunlarla birlikte Türkiye çağdaş müziğinde birer başyapıt olarak çoktan  yerini almış yapıtlarını  kaliteli icralarla dinleyiciye sunmak, seslendirilen yapıtların Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, Diskant Ensemble ve Istanbul Yeni Müzik Derneği ortak prodüksiyonu olarak CD kayıtlarını yapmak ve yayımlamak, Usmanbaş’ın besteci ve kültür insanı olarak estetik ve müzik üzerine görüşlerini yayımlanacak bir kitapla gündeme getirmek amaçlanmaktadır.

Etkinlikler:

Konser:
Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu’nun çeşitli mekanlarda İlhan Usmanbaş’ın yapıtlarını içeren bir dizi konser vermesi planlanmaktadır. Bu konserlerde Usmanbaş’ın farklı bestecilik dönemlerinden özellikle şimdiye kadar çalınamamış ya da az çalınan yapıtları seslendirilecektir. Bunlarla birlikte Türkiye çağdaş müziğinde birer köşetaşı olmuş Usmanbaş yapıtları da konserlerde icra edilecektir.

Kayıt:
Konserlerde seslendirilen yapıtların stüdyoda kaydedilerek İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, İstanbul Yeni Müzik Derneği ve Bilgi Üniversitesi Yayınları ortak prodüksiyonu olarak CD olarak yayımlanması hedeflenmektedir.

Yayın:
Usmanbaş’ın 1950’lerden bu yana kaleme aldığı yazıların ve Usmanbaş’la yapılmış söyleşilerin bir araya getirilip yeniden yayımlanması hedeflenmektedir. Bu projenin ilk adımında Usmanbaş’ın 1960’larda Opus dergisinde yayımlanmış ve 1980’lerde Çağdaş Eleştiri dergisinde yayımlanmış söyleşi ve yazıları derlenip kitaplaştırılacaktır.

Diskant Ensemble İstanbul
Çağdaş Müzik Topluluğu

Diskant Ensemble İstanbul, bir çağdaş müzik topluluğudur ve yorumcu, besteci, müzikolog ve ses mühendislerinin birlikte çalıştığı bir buluşma noktasıdır. Çağdaş müzik yapıtlarının bestelenmesi, yorumlanması, ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleştirilmesini hedefleyen topluluk aynı zamanda, müzik ile farklı disiplinleri biraraya getiren projeler üzerinde çalışmaktadır. Topluluk, müzik estetiği, müzik kuramı, ses ve kayıt teknolojileri alanlarında bir araştırma ve iletişim platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Yurt içinden ve yurtdışından besteciler ve çağdaş müzik yorumcularıyla ortak projelerde yer almayı da hedefleyen Diskant Ensemble, genç müzisyenleri ve farklı disiplinlerde çalışan genç sanatçıları biraraya getirerek proje üretimlerini desteklemeyi amaçlar. Besteci ve yorumcuların çağdaş müziğin estetik yönelimleri ve yeni teknikleriyle tanışmalarını sağlayan çeşitli atölye çalışmaları ve seminerler düzenler. Öncü ve alternatif projeler üretmeyi ve bu alanda araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemeyi hedefler. Üyeleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ve İstanbul’un belli başlı müzik topluluklarında çalışan Diskant Ensemble, İYEM (İstanbul Yeni Müzik Derneği) ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

İstanbul Yeni Müzik Derneği (İYEM) İstanbul Yeni Müzik Derneği, çağdaş müzik yapıtlarının bestelenmesi, icra edilmesi, ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleştirilmesi; müzik estetiği, müzik kuramı, ses ve kayıt teknolojileri alanlarında araştırmalar ve kuramsal çalışmalar yapılması; müzik ile çağdaş sanatın farklı disiplinleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Çağdaş müzik bestecileri, icracıları, kuramcı ve müzikologlar, ses mühendislerinin bir araya geldiği bir platformdur. Diskant Ensemble ile ortak çalışmalar yapar.