Karakter Eğitimi:Temeller, Yaklaşımlar ve Türkiye’den Uygulama Örnekleri

güncelleme: yayınlama:

Prof. Dr. Halil Ekşi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış, 2001 yılında doktor, 2005 yılında ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent olmuştur. Özel çalışma alanı psikolojik perspektiften ahlak/moral gelişimi ve eğitimidir. Bu çerçevede EDAM eğitim danışmanlığı merkezi ile birlikte karakter eğitimi ile ilgili uygulamaya dönük projeler yapmakta ve kitap ve makaleler yayınlamaktadır. Ekşi’nin yazarları arasında bulunduğu yayınlardan bazıları şunlardır: Karakter Eğitimi (Ankara: Nobel); Perese 1-5: Karakter okulu öğretmen kitabı-Sorumluluk, Yardımseverlik, Adalet, Özgüven ve Liderlik (Ankara: Nobel) ve Perese 6-10: Karakter okulu öğretmen kitabı-Dostluk, Doğruluk, Sabır, Saygı ve Özdenetim (Ankara: Nobel)