Toplumsal Kültür ve Örgütler: Babacan Liderlik ve Toplulukçu Örgüt Kültürünün Aile Şirketleri ve Uluslararası Şirketler Üzerindeki Etkileri

güncelleme: yayınlama:

Bu seminer Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmiştir.