Durban Sonrası İklim Stratejileri ve Özel Sektör

güncelleme: yayınlama:

PROGRAM:
1.Oturum (14:00 – 15:10)
Moderatör: Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü)

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi)
Nilüfer Oral (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi; Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı ve İklim Müzakerecisi)

Çay-Kahve arası (15:10 – 15:30)

2. Oturum (15:30 – 17:00)
Moderatör: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İTÜ Metoorolji Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:
Gediz Kaya (GAIA Carbon Finance, Yönetici Ortak)
Lale Çapalov (Mavi Consultants, Yönetici Ortak)
Fatih Tokatlı (TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Bölüm Sorumlusu)