Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Konuşmaları-14: İsveç’teki Yabancı ve Türkiye Kökenlilerin Perspektifinden Eğitim

güncelleme: yayınlama:

Memet Aktürk Drake:

Lisans eğitimini Viyana Ekonomi Üniversitesi ile Kanada’da McMaster Üniversitesi’nde ekonomi ve dilbilim dallarında alan Memet Aktürk Drake, daha sonra University College London’da dilbilim ve Stockholm Üniversitesi’nde ikidillilik araştırmaları dallarında iki yüksek lisans derecesi almıştır. 2003’ten beri Stockholm’de yaşayan Memet Aktürk Drake, İsveç-Türk Üniversiteliler Derneği ve İsveç-Türk İşçi Dernekleri Federasyonu’nun yönetim kurullarında da görev yapmış ve hâlen Stockholm Üniversitesi’ne bağlı Centre for Research on Bilingualism’de Türkçe’ye giren yabancı kökenli sözcüklerin telaffuzu üzerine doktora tezini yazmaktadır.