Sosyal Bilimler Enstitüsü Kitap Günleri: Avrupa’da Yerelleşen İslam

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Ahmet Yükleyen (Mississippi Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü, Croft Uluslararası İlişkiler Enstitüsü)
Tarih: 3 Mayıs 2012, Perşembe
Saat: 17:00
Yer: Santral Kampüsü, Graduate Lounge

Ahmet Yükleyen Mississippi Üniversitesi Sosyoloji ve Antropolji Bölümü’nde ve Croft Institute for International Studies’de Doçent Doktor ünvanıyla akademik yaşamını sürdürmektedir. Yükleyen 2003-2004 USIP Peace Scholar olarak Türk-İslam organizasyonları üzerine Almanya ve Hollanda’da çalışmalar yürütmüştür. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini de Denver Üniversitesi’nden almıştır. Yükleyen kültürel antropoloji alanındaki doktora çalışmasını 2006 yılında Boston Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
 
En son kitabı Localizing Islam in Europe (Syracuse University Press, 2012) Ahmet Yükleyen’in Hollanda ve Almanya’daki Müslüman göçmenlerin beş farklı İslami organizasyonu karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmada, ılımlı bir duruştan devrimci bir İslam anlayışına uzanan bir tipoloji kullanıyor. Kapsamlı bir saha çalışması sonucunda, Yükleyen bahsi geçen İslami organizasyonların amaçları ve inançları açısından birbirlerinden farklılık gösterse de Müslümanların toplumsal ve dini ihtiyaçları ile Avrupa’ nın sosyo-ekonomik, politik ve hukuki bağlamı arasında aracılık rolünü paylaştığı sonucuna ulaşıyor. Yükleyen’in etnografik çalışması yeknesak  bir “Avrupa İslamı”ndan bahsedilemeyeceğini, farklı İslami toplulukların İslamı farklı şekillerde yerelleştirdiklerini ortaya koyuyor.