SEÇBİR Konuşmaları-20: Eğitimde Çokdillilik ve Çokdilde Okuryazarlık: Sosyolojik, Eğitimsel, Dilbilimsel Perspektifler

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Müge Ayan Ceyhan (SEÇBİR Projeler Koordinatörü)
Tarih: 22 Mayıs 2012, Salı
Saat: 17:00-18:30
Yer: Santral Kampüsü, E3-215
 

‘Anadilinde eğitim’ ve ‘anadili eğitimi’ son yıllarda sıklıkla tartışılan bir konu. Ne var ki bu tartışmalar siyaset ekseninde, güvenlik sorunu bağlamında ele alınan, bölünme paranoyasından beslenen, kaygı odaklı tartışmalar olmanın ötesine gidemiyor. Eğitimin hangi dilde yapıldığının kuşkusuz siyasal bir boyutu bulunmaktadır. Ancak konunun diğer boyutlarının tartışılmaması eğitim süreçlerinin asıl öznesi olan çocuğun göz ardı edilmesini beraberinde getiriyor. Bu seminerde Türkiye’nin göç alan bir şehrindeki bir ilköğretim okulunda yapılan ve yakın geçmişte tamamlanan saha çalışmasının etnografik bulguları paylaşılacak; eğitimde çokdilliliğin sosyolojik, eğitimsel ve dilbilimsel açıdan ne anlama geldiği tartışılacaktır.


Müge Ayan Ceyhan, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim ve Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji dallarında yüksek lisans derecelerini tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Bölümü’nden doktorasını aldı. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Osnabrück Üniversitesi ve Potsdam Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘eğitimde çokdillilik’ konulu, Almanya-Türkiye karşılaştırmalı projede uzman araştırmacı olarak görev aldı. Eğitim Reformu Girişimi için hazırlanan ‘Çiftdillilik ve Eğitim’ ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi için hazırlanan ‘Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi’ raporlarının yazarlarındandır.