Sosyal Bilimler Enstitüsü Kitap Günleri: "Streets of Memory: Landscape, Tolerance and National Identity in İstanbul"

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Amy Mills
Tarih: 31 Mayıs 2012, Perşembe
Saat: 18:00
Yer: Santral Kampüsü, Graduate Lounge