Nicel Anlatı Analizi Atölye Çalışması

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Prof. Roberto Franzosi
Tarih: 5-6 Haziran 2012
Saat: 17:30-20:00
Yer: Santral Kampüsü, E5-204
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (Organizasyon-Yönetim) Doktora Programı tarafından düzenlenen Atölye çalışması, PC-ACE (PC-ACE, Program for Computer-Assisted Coding of Events) isimli programı kullanarak Nicel Anlatı Analizinin nasıl gerçekleştirileceğini gösterecektir. Ayrıca, aktör, eylem, zaman ve mekana dayanan Coğrafi Bilgi Sistem araçları kullanarak Nicel Anlatı Analizi verisinin nasıl analiz edileceği de gösterilecektir. Yaklaşım nicel ve niteli, vaka çalışmalarının anlatısal derinliği ile sayısalın sunduğu genelleştirme avantajını birleştirmektedir.

Nicel Anlatı Analizi (Quantitative Narrative Analysis; QNA) araştırmacılara mülakat, gazete haberleri gibi anlatı metinlerde yer alan bilgileri istatistiksel analize olanak sağlayacak şekilde yapılandırmalarına yardım eden bir yaklaşımdır. Yaklaşım, anlatıların dilbilimsel yapısal özelliklerine (yantümcelerin kronolojik dizisel düzeni ve Özne-Fiil-Nesne (ÖFN) şeklinde basit dilbilimsel yapıları gibi) dayanmaktadır. Tipik olarak, bu anlatılarda Özneler toplumsal aktörler, Fiiller toplumsal eylemler, Nesneler de toplumsal aktör ya da fiziksel nesnelerdir. Her Özne ve Nesne öğesinin isim, ait olduğu organizasyon, aktör tipi, gibi ve eylem durumlarının zaman ve mekan, neden ve sonuç gibi özellikleri olabilir. ÖFN ve bunların özellikleri gazeteciliğin Kim, Ne, Ne zaman, Nerede ve Neden öğelerine denk gelen “hikaye grameri” benzeri bir anlatı yapısını içerir.

ROBERTO FRANZOSI, Emory Üniversitesi sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. Dilbilimle sosyolojiyi ilintilendirerek, anlatı, göstergebilim, retorik ve dile kantitatif yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapmıştır. Metin Analizi, Anlattı ve Dil ve Kitle İletişim Araçları üzerine dersler vermektedir. Gazetelerde çıkan grev, başkaldırı, veya şiddet eylemleri gibi çatışma anlatılarını kullanarak anlatısal bilginin toplumsal-tarihsel araştırma için kullanımı konusunda bir çok makale ve kitap yayınlamıştır. Ayrıca, Niceliksel Anlatı Analizi için kullanılan PC-ACE programını geliştirmiştir. Kendisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.linguistics.emory.edu/faculty/franzosi.html

Atölye çalışması İngilizce olacak ve çeviri hizmeti sunulamayacaktır.

Katılımcıların laptoplarını önceden PC-ACE yüklemiş olarak getirmeleri rica olunur. İletişim: ahmet.suerdem@bilgi.edu.tr

Atölye çalışmasının programına Prof. Franzosi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.sociology.emory.edu/rfranzosi/pc-ace/registration.php