Me & My Shadow (Ben ve Gölgem) Telematik Enstalasyon

güncelleme: yayınlama:

Joseph Hyde
Tarih: 9-16 Haziran 2012
Açılış: 9 Haziran 2012 / Saat: 21:00

Yer: Santral Kampüsü, E6-101

İstanbul – Londra – Paris - Brüksel
MADE (Mobility for Digital Arts in Europe)
Teleprezans Projesi
Kendinizi şiirsel derinlikte bir mekânın ortasına ışınlayın! Dünyanın dört bir yanından insanlarla ortak bir sanal mekânda birleşin ve etkileşimde bulunun.

Sergi saatleri: Hafta içi: 13:00-18:00 (Pazartesi günleri kapalıdır.) / Hafta sonu: 13:00-20:00
www.we-made.eu
Katılım ücretsizdir.


Projenin Kapsamı
İngiliz sanatçı Joseph Hyde’ın “Me and My Shadow” (Ben ve Gölgem) adlı projesi, MADE (Mobility for Digital Arts in Europe) adlı, 4 partnerli bir Avrupa Projesi kapsamında gerçekleşmektedir.

Partnerler:
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains (Fransa), Transcultures (Belçika), body>data>space (İngiltere), boDig (Türkiye)

Projenin Amacı
MADE, Avrupa’da Dijital Sanatlar alanında üreten sanatçıların üretimi, dolaşımı, ortak yapımına yönelik bir projedir. Projenin amacı; dijital sanatlar alanındaki inovasyonu teşvik etmek, telekomünikasyon araçlarının geniş kitleleri ortak platformda buluşturma özelliğini vurgulamak ve kullanım yayılımını yaratıcı bir proje yoluyla görünür kılmaktır.
Yukarıda belirtilen 4 partner kurum, açık bir çağrıya cevap veren 92 sanatçı arasından Joseph Hyde’ın “Me and My Shadow” adlı projesini, Avrupa standardlarında yenilikçi ve birleştirici özelliğinden dolayı seçmiştir.

Projenin Süreci
Projenin hayata geçirilmesi için, partnerler kendi şehirlerindeki önde gelen kültür-sanat kurumlarını ve organizasyonlarını dahil ederek atölyeler ve ortak yapıma yönelik rezidans programları düzenlemiştir. Bu ortak yapımın sonucu olarak “Me and My Shadow” 9-16 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul, Londra, Paris ve Brüksel’de aynı anda sergilenerek bu şehirlerdeki seyircileri aktif katılımcılara dönüştürecek ve sanal ortamda buluşturacaktır. Bu proje gelecek yıllarda da geliştirilerek devam edecek ve telekomünikasyon alanındaki yenilikleri görünür kılmaya devam edecektir.

Projenin Fiziksel Yapısı
Projenin fiziksel yapısı 4,5m*3m ve 2,5 m yüksekliğinde küçük bir odadan oluşan bir enstalasyondur. Odanın içinde bir projeksiyon perdesi, video-projektör, bilgisayar, ses sistemi ve 3 adet kinect X-box oyun konsolu bulunmaktadır. Odaya giren kişi kamerayla görüntülenerek bilgisayar ortamında diğer şehirlerde bulunan katılımcılarla özel bir yazılım sayesinde buluşturulup projektör perdesine yansıtılır. Böylece, 4 farklı şehirde bulunan katılımcılar görsel yolla etkileşime geçerler.


Projenin Sergilenmesi
Bu proje, yukarıda belirtildiği gibi farklı şehirlerde etkileşime geçen ziyaretçileri bir araya getirecektir. Bu yüzden projenin sergileneceği mekânlar da önem taşımaktadır. Projenin sergileneceği şehirler, kurumlar ve kapsamları şöyledir:
1. Projenin lideri Centre des Arts d’Enghien-les-Bains (Paris), Dijital Sanatlar üzerine yoğunlaşmış bir sanat merkezidir. Yıl içinde, yenilikçi ve teknolojik ürünler tasarlayan dünyanın en önde gelen pek çok sanatçının çalışmalarını sergiler ve konserler düzenler. Her yıl uluslararası düzeyde düzenlediği “Bains Numériques” Festivali Fransa’nın bu alandaki en önemli organizasyonudur. Fransa’da Centre des Arts d’Enghien-les-Bains (Paris) sanat merkezinde sergilenecek “Me and My Shadow” projesinin tarihleri bu festivalin tarihlerine denk getirilmiş böylece Paris’in genç kitlesi hedeflenmiştir.
2. Londra’da bulunan proje partneri body>data>space bu projenin sergilenmesi için Londra’nın en aktif sanat merkezlerinden olan Thames kıyısındaki National Theatre ile işbirliğine girmiştir. Bu sanat merkezinin fuayesinde konumlanacak “Me and My Shadow”, bu yıl Londra’da düzenlenecek 2012 Yaz Olimpiyatları öncesi kültürel faaliyetler kapsamında sergilenerek uluslararası boyutta pek çok farklı kitleye 2 haftayı aşkın süre boyunca ulaşacaktır.
3. Brüksel’de ise Belçika’nın önde gelen Dijital Sanatlar platformu Transcultures, bu projenin sergilenişi için sanat galerilerinden oluşan ve yoğun izleyici kitlesi bulunan bir pasajı seçmiştir. Böylece, bu proje kamusal alanda yer alarak farklı izleyici kitlelerine ulaşma imkânı sunacaktır.
4. İstanbul’da ise boDig (body-based arts & new media), İstanbul’un genç teknolojik ürünler kullanıcıları olan üniversite öğrencilerini, bu projeye hedef kitle olarak seçmeyi uygun bulmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, hem yenilikçi ve çağdaş sanat kompleksi, hem konser, festival gibi etkinlik mekânı, hem de geniş perspektifli çeşitli öğrenci profiline sahip bir yüksek öğrenim kurumu olarak bu projenin sergilenmesi için seçilmiştir. Bu proje, BİLGİ’nin İletişim Fakültesi - Sahne Sanatları Alanı ve Müzik Bölümü işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgi: www.we-made.eu
http://madeshadow.wordpress.com


İletişim:
boDig www.bodig.org

Beliz Demircioğlu Cihandide beliz@bodig.org
05333027267

Aylin Kalem aylin@bodig.org
05322769229

Tolga Tüzün tolga@bodig.org