Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 6-7 Temmuz 2012
Yer: Dolapdere Kampüsü, BS-1

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen "Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı", lisansüstü öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin Sanat ve Kültür Yönetimi (ve ilgili alanlardaki) araştırmalarını sunmaları için bir fırsat yaratmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de Sanat ve Kültür Yönetimi ile ilgili olarak düzenlenen ilk öğrenci konferansı olma özelliğini taşıyan konferans, master ve doktora öğrencilerinin Sanat ve Kültür Yönetimi çalışmalarına katkıda bulunan herhangi bir akademik disiplinden ve kültür/yaratıcı endüstrilerin herhangi bir sektöründen bildirilerine yer vermektedir.

Konferansın konu başlıkları:

1. Kültür Politikaları
• Kültürel Çeşitlilik, Çok-kültürlülük
• Yurttaşlık, Kültürel Haklar ve Kültüre Katılım
• Sanat Politikaları
• Kültür Ekonomisi

2. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Kültür Yönetimi ve Kurumlar
• Kültürel Altyapı ve Sorunları
• Yaratıcı Kent ve Açılımları
• Kentsel Dönüşüm ve Kültür Üretimi

3. Müze ve Kültür Mirası Yönetimi
• Dünya Kültür Mirası Alanları ve Alan Yönetimi
• Yeni Müzecilik
• Somut Olmayan Kültür Mirası
• Kültür Turizmi ve Sürdürülebilirlik

4. Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler
• Kültürel Girişimcilik
• Yönetişim
• Stratejik Pazarlama, Fonlama ve Sponsorluk
• Seyirci Geliştirme ve Programlama

5. Sanat Ortamı ve Yeni Aktörler
• Küratöryel Çalışmalar
• Koleksiyonculuk ve Sanat Pazarı
• Bienaller, Fuarlar, Uluslararası Sergiler, Festivaller
• Alternatif Mekanlar ve Girişimler, Kamusal Sanat Pratikleri

Konferans ilgilenen herkese açıktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: http://cammakonferans.wordpress.com