Yeni Milletlerarası Satım Hukuku Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 1-6 Ekim 2012
Seminer Konuşmacıları: Dr. Pascal Hachem (Bar&Karrer Hukuk Bürosu, İsviçre), Prof. Dr. Yeşim Atamer (BİLGİ Hukuk Fakültesi)

Ağustos 2011 tarihi itibariyle ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ (CISG) Türk iç hukukunun parçası haline gelmiştir. Antlaşmaya taraf olan 78 ülkenin “ortak” satım hukukunu oluşturan bu kurallar Türk Borçlar Kanunu’nun yanı sıra iç hukukumuzda yerini almıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu Antlaşmanın Türk hukukçularına tanıtılması amacıyla İngilizce yürütülecek olan yeni bir sertifika programı sunacaktır. Programın hedefi katılımcılara CISG’ı ana hatları ile aktarmak ve Türk satım hukuku ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve özellikle bu Antlaşmaya ilişkin milletlerarası kaynaklara erişim konusunda bilgilendirmektir. Dersler 1-5 Ekim günlerinde 16.00-20.00 arasında, 6 Ekim gününde ise 9.00-13.00 arasında dörder saat olarak sunulacak ve toplam 24 saat dersi tamamlayan katılımcılara bir sertifika verilecektir.

1 - 3 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan seminerin ilk bölümünde, Dr. Pascal Hachem CISG’ın milletlerarası uygulama alanı, uygulama alanı dışında kalan konular, Antlaşmanın yorumu ve boşluk doldurma, Antlaşmaya ilişkin kaynaklara ulaşım gibi konuların yanı sıra CISG’a göre satım sözleşmesinin kurulması, hükümleri, yorumu ve tarafların yükümlülükleri başlıklarını aktaracaktır. (http://www.baerkarrer.ch/lawyers/detail/id/576).

4-6 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan ikinci bölümde ise, Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ifa engelleri hukuku, satıcının ve alıcının başvurabileceği yaptırımlar ve özellikle tazminatın kapsamı, faiz ve sorumsuzluk konuları üzerinde duracaktır. (http://www.bilgi.edu.tr/tr/rehber/kisi/yesim-atamer/)

Kayıt Başvurusu:

Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir.
Kayıt için son tarih: 24 Eylül 2012

Detaylı bilgi için:
Bilgi Eğitim
Tuğçe Tümer / 0212 311 52 95 / tugce.tumer@bilgi.edu.tr

Ücret:
Katılım ücreti: 500 TL | LAW 323 dersine kayıt olmayan öğrenci ve stajyer avukatlar için 200 TL | Öğretim görevlilerine ücretsiz katılım
imkanı verilecektir ancak yerler sınırlıdır.