"İklim Değişikliği Politika Enstrümanları için Kamu Tercihleri: Türkiye’den Örnekler" Paneli

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20 Eylül 2012
Saat: 14.00-16.00
Yer: Santral Kampüsü, Enerji Müzesi Seminer Salonu

Konuşmacılar:
Gediz Kaya (GAIA Carbon Finance, Yönetici Ortak)
Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (BİLGİ Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü)
Yrd. Doç. Dr. Z. Eylem Gevrek (Konstanz Üniversitesi, Almanya)

Moderatör: Prof. Dr. İpek Özkal Sanver (BİLGİ Ekonomi Bölüm Başkanı)

17. Taraflar Konferansı, 2020 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin de sera gazı emisyonlarında indirime gitmek için yükümlülük almaları gerektiğini vurgulamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından finanse edilen ve Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projenin amacı, iklim politikası araçlarına yönelik kamuoyu tercihlerini belirlemektir. 16 ilde 1.250 kişiye yapılan ve tercih deneyleri yöntemi kullanılarak elde edilen projenin sonuçlarının paylaşılacağı panelde ayrıca, GAIA Carbon Finance tarafından gönüllü olarak hesaplanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin karbon ayak izine ilişkin sonuçlar da değerlendirilecektir.