100. Yılında Balkan Savaşları

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 10 Kasım 2012
Saat: 10:00-16:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM:

100. Yılında Balkan Savaşlarının Toplumsal Siyasal Etkileri

10:00-11:30  I. Oturum

Kolaylaştırıcı: Gencer Özcan

Mehmet Hacısalihoğlu “Balkan Savaşlarının Sonuçları ve Osmanlı Siyasal Düşüncesine Etkileri”

Mehmet Ö. Alkan “Balkan Savaşları: İttihat ve Terakki, Osmanlı Resmi İdeolojisi ve Eğitim”

İnan Rüma “1912-1918-1929-1946-1989-2008-2012: „Balkan Devleti‟ Nedir?”

11:30-11:45 Ara

11:45-12:30 II. Oturum

Sacit Kutlu “Balkan Savaşının Toplumsal Etkileri: Görsellerde Kalanlar”

12:30-13:30 Öğle arası

13:30-14:00 Belgesel Gösterimi “Silent Balkans” (Yazan-Yöneten: Andreas Apostolidis / Dil: İngilizce ve Yunanca; Altyazı: Türkçe Süre: 27‟; Yapım yılı: 2012)

100. Yılında Balkan Savaşlarının Edebiyata Yansımaları

14:00-16.00 III. Oturum

Kolaylaştırıcı: Pınar Uyan Semerci

Engin Kılıç “Göç, Travma ve Nefret Edebiyatı”

Güven Gürkan Öztan "Küçük Askerlere İntikam Öğütleri‟ Balkan Savaşları ve Çocuk Edebiyatı”

Halil Berktay  “Balkan Savaşları ve Türk Proto-Faşizmi-Ömer Seyfettin‟de Anti- Liberalizm, Anti-Hümanizm, Bilimcilik, Ahlaküstülük ve Sosyal Darwinizm”

Emine İnanır “Bulgar Yazın Metinlerinde Balkan Savaşlarına İlişkin Tipolojik Modeller”

 

İletişim:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
migcentre@bilgi.edu.tr  / 0212 311 53 50