Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-51: "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Manevi Tazminat Talepleri ve Türk Borçlar Kanunu ile İlişkisi”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 5 Aralık 2012, Çarşamba
Konuşmacılar: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yalçın Tosun (BİLGİ Hukuk Fakültesi)
Saat: 19:00-21:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

 “Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından 2007 yılı Temmuz ayından bu yana düzenlenmektedir. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Yalçın Tosun’un konuşmacı olarak yer alacağı toplantının konusunu “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Manevi Tazminat Talepleri ve Bunların Türk Borçlar Kanunu ile İlişkisi” oluşturmaktadır.

Sayın İnceoğlu ve Sayın Tosun’un Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin Eylül 2012 tarihli sayısında yayınlanan aynı adlı makalelerinden yola çıkarak yapacakları konuşmada ele alacakları konular:

- Eser sahibinin manevi haklarının kişilik hakkıyla ilişkisi
- FSEK m.70’e göre manevi tazminat olgusunun hukuka aykırılık, zarar, kusur ve illiyet bağı unsurları bakımından incelenmesi,
- FSEK m.70’den kaynaklanan taleplerin TBK m.58 karşısındaki konumu
- FSEK m.70 uyarınca manevi tazminatın miktarı ve niteliğinin belirlenmesi
- Mirasçıların manevi tazminat talep etme yetkisi

başlıkları olacaktır.

FSEK uyarınca açılan davaların tamamına yakınında gündeme getirildiği bilinen manevi tazminat talebi olgusu, FSEK’in yanı sıra TBK’nın genel hükümleri uyarınca da analiz edilip tartışma imkânı bulunacaktır.

İletişim:
Tel: (212) 311 52 92
e-posta: RC-IPL@bilgi.edu.tr / eda.cataklar@bilgi.edu.tr

Toplantıya katılım herkese açık olup, herhangi bir prosedüre tabi değildir.

Önemli not: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nün ana giriş kapısının yeri değişmiştir. Girişlerin arka kapıdan yapılması gerekmektedir. Arka kapıya, Pir Hüsamettin Sok. No:20 adresi (benzin istasyonunu geçtikten sonra, sağdaki ilk sokak üzerinde) ya da cadde üzerindeki otopark girişinden ulaşılabilmektedir.